Zapytanie ofertowe – Communication Service

[Aktualizacja 18.02.2019] – informacja o unieważnieniu postępowania

2019-02-18 Unieważnienie postępowania [dokument do pobrania]

[Aktualizacja 06.02.2019] – dodano nowe informacje na dole strony

W związku z realizacją międzynarodowego projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie „Na Styku” zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego:

„Communication Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku „Request for proposal”.

Termin nadsyłania ofert: 11.02.2019 do godz. 24:00 czasu polskiego.

Oferty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych przyjęty w dniu 21.01.2019 r. Uchwałą nr 2/2019 Zarządu Stowarzyszenia „Na Styku”

Załączniki:

Request for proposal [28-01-2019]

Declaration_of_honour [28-01-2019]

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne

Nowe informacje dodane w dniu 06-02-2019

Pytania i wyjaśnienia oraz informacja dodatkowa do zapytania ofertowego [06-02-2019]

Załącznik do odpowiedzi nr 4 (szablon strony internetowej)