Szkolenie z edukacji globalnej dla nauczycieli

Szanowni Nauczyciele,
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z edukacji globalnej. Szkolenie odbędzie się w ramach międzynarodowego projektu „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

Edukacja globalna jest szerokim pojęciem obejmującym m.in. edukację obywatelska, edukację o prawach człowieka, edukację międzykulturową i wielokulturową oraz edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szkolenie ułatwi dostęp do wiedzy i narzędzi do przedstawienia globalnego wymiaru edukacji i myślenia o świecie całościowo. Pomoże Waszym uczniom zrozumieć współzależności i zjawiska łączące ludzi i miejsca na świecie.

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji globalnej oraz zagadnień związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Cztery dni szkolenia podzielone są na bloki: wprowadzenie do edukacji globalnej, zmiany klimatu, migracje, nierówności ze względu na płeć oraz edukacja globalna na lekcjach.

Zaproszenie kierujemy do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych (uczących uczniów klas IV-VIII) i w szkołach średnich na terenie Gdyni i Gdańska niezależnie od nauczanych przedmiotów.

Prowadzącymi będą eksperci praktycy w danych dziedzinach, z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów i zajęć edukacyjnych:

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski – jest dyrektorem Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Specjalizuje się w taksonomii morskich skorupiaków, ponadto jego zainteresowania dotyczą szeroko pojętej ekologii – od aspektów związanych z bioróżnorodnością, zmianami klimatu, sieciami troficznymi po zarządzanie zasobami morskimi.

Dobrawa Aleksiak – edukatorka i nauczycielka.  Zainteresowana edukacją globalną i międzykulturową oraz naturalną metodą nauczania języków obcych. Nauczycielka języka angielskiego oraz lektor na uczelni wyższej. Doświadczenie w edukacji globalnej zdobywała w organizacji pozarządowej w Portugalii, podczas wolontariatu w Kolumbii oraz podczas wielu kursów z edukacji globlanej i międzynarodowych wyjazdów szkoleniowych związanych z edukacją międzykulturową. Prowadziła autorskie warsztaty na temat edukacji globalnej w przedszkolach, świetlicach, szkołach, jednostkach integracyjnych oraz prowadziła rady szkoleniowe dla nauczycieli. Obecnie koordynuje i realizuje projekt „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

Dr Piotr Kowzan – pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badania do doktoratu dot. zadłużenia indywidualnego prowadził na Islandii. Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i pedagogikę społeczną na Uniwersytecie Gdańskim. Studiował na Uniwersytecie w Linköping w ramach programu Erasmus oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim jako „guest student”. Uczył się w duńskiej szkole ludowej w Niemczech. Zajmuje się tematyką migracji i długu. Współtworzył i prowadził warsztaty przybliżające inne kultury oraz warsztaty na temat współpracy w grupie.

Dominik Krzymiński – badacz społeczny, absolwent socjologii, Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Kultury Medialnej oraz Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, pisze rozprawę doktorską poświęconą konfliktom ekologicznym w ujęciu pedagogiki społecznej. Autor kilku artykułów naukowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych oraz prowadzeniu zajęć ze studentami na Wydziale Nauk Społecznych UG. Uczestniczył w kilku projektach badawczo-animacyjnych, których celem była zmiana społeczna w lokalnej społeczności. Koordynował projekty edukacyjne i współprowadził warsztaty realizowane przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Trójmieście. Obecnie koordynuje i realizuje projekt „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

Ewa Okroy – od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu edukacji globalnej, wiedzy o kulturze i społeczeństwie oraz metodyki prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach studiów podyplomowych, szkoleń centrów edukacji nauczycieli, inicjatyw organizacji pozarządowych. Koordynowała i realizowała projekty w tym obszarze, zarówno edukacyjne, badawcze, jak i artystyczne. Współpracowała m.in. z  instytucjami kultury (Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Instytut Sztuki Wyspa, Instytut Kultury Miejskiej, Europejskie Centrum Solidarności), organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Na Styku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego, Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Monopol Warszawski, Stowarzyszenie Romów Polskich), badawczymi (PAN, WUW), uczelniami (Uniwersytet Gdański, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), szkołami. Ukończyła filozofię oraz Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Elżbieta Okroy – prowadzi szkolenia i kursy podyplomowe dla nauczycieli i edukatorów z zakresu metodyki nauczania oraz nauk społecznych i wiedzy o kulturze. Realizowała szereg projektów społeczno-kulturalnych, edukacyjnych i badawczych z obszaru edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju, komunikacji międzykulturowej, aktywizacji społecznej, partycypacji.Współpracowała z instytucjami kultury (Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Instytut Sztuki Wyspa, Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Kultury Miejskiej), organizacjami pozarządowymi (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych, Krytyka Polityczna, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Stowarzyszenie Romów Polskich), ośrodkami edukacyjnymi (Centrum Edukacji Nauczyciela, szkoły wyższe UG, ASP, AHE, WSKPiSM) i badawczymi (PAN, WUW).Pracuje metodą warsztatową. Ukończyła filozofię i Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Korzyści związane z uczestnictwem w szkoleniu:
• Możliwość testowania eksperymentalnych jednostek dydaktycznych za dodatkowym wynagrodzeniem (dodatkowa rekrutacja w czasie szkolenia),
• Możliwość wyjazdu na międzynarodowe seminaria (rekrutacja po zakończeniu szkoleń),
• Możliwość realizowanie spektakularnych projektów z uczniami w przestrzeni miejskiej ze wsparciem finansowym.

Uczestnictwo jest bezpłatne, a ukończenie szkolenia potwierdzone będzie certyfikatem.

Oczekiwania wobec kandydatów:
• Obecność na wszystkich zajęciach w ciągu czterech dni szkoleń (dwa weekendy),
• Mile widziane są zgłoszenia kilku osób z jednej szkoły,
• Praca w szkole na terenie Gdyni lub Gdańska,
• Zainteresowanie problemami globalnymi i chęć wdrażania tej tematyki w pracy z uczniami.


Terminy zajęć:

13-14.10.2018 (sobota i niedziela) oraz 27-28.10.2018 (sobota i niedziela)
w godz.: 9:30 – 18:30 (z obiadem i przerwami kawowymi)

Miejsce zajęć: Gdańsk, „Starter” ul. Lęborska 3b

Rekrutacja:
Nabór na szkolenie trwa do 30.09.2018 (włącznie)
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie: http://nastyku.org/warsztaty/ (kliknij w link, aby przejść do formularza)

O przyjęciu zadecyduje wynik analizy formularzy, w szczególności motywacji aplikantów. Decyzję o przyjęciu na kurs przekażemy do 3.10.2018 na podany w formularzu  adres email. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@nastyku.org

Organizator: Stowarzyszenie „Na Styku”
Kontakt: warsztaty@nastyku.org
Strona internetowa: http://nastyku.org/
Śledź nowości: https://www.facebook.com/NaStyku/

Szkolenie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską.
Szkolenie jest współfinansowane przez Miasto Gdynia.
                   

Dodaj komentarz