Przetargi

Ogłoszenia o przetargach

[Opublikowano 2020-03-03] Ogłoszenie wyników postępowania – Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej z udziałem szkół i uczniów

[Opublikowano 2020-02-13] Przetarg nieograniczony – Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej z udziałem szkół i uczniów

[Opublikowano 2019-12-13] Ogłoszenie wyników postępowania – Translation Service

[Opublikowano 2019-11-29] Przetarg nieograniczony – Translation Service

[Opublikowano 2019-05-07] Ogłoszenie-wyników-postępowania-communication-service

[Opublikowano 2019-04-01] Przetarg nieograniczony – Communication Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs

[Opublikowano 2019-02-18] Unieważnienie postępowania z dnia 28-01-2019 r.

[Opublikowano 2019-01-28]  Zapytanie ofertowe: Communication Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs

Regulamin

[OBOWIĄZUJĄCY] Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych przyjęty w dniu 23.09.2019 r. Uchwałą nr 5/2019 Zarządu Stowarzyszenia „Na Styku”

[UCHYLONY] Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych przyjęty w dniu 27.03.2019 r. Uchwałą nr 4/2019 Zarządu Stowarzyszenia „Na Styku”

[UCHYLONY] Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych przyjęty w dniu 21.01.2019 r. Uchwałą nr 2/2019 Zarządu Stowarzyszenia „Na Styku”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne