Przetarg nieograniczony – Translation Service

[aktualizacja 13.12.2019] – dodano plik z wynikami postępowania

Plik do pobrania: Ogłoszenie wyników postępowania – Translation Service

[aktualizacja 4.12.2019] – dodano informację i nowy załącznik
W związku z realizacją międzynarodowego projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie „Na Styku” zaprasza do składania ofert w ramach procedury przetargu nieograniczonego:

„Translation Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku Open tender – Translation Service

Termin nadsyłania ofert: 9.12.2019 do godz. 12:00 czasu polskiego.

Oferty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

[informacja dodana 4.12.2019] Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany załącznik: Declaration_of_honour

Postępowanie – przetarg nieograniczony prowadzony jest w oparciu o Regulamin-udzielania-zamowien-o-wartosci-ponizej-30-tys.-euro

Załączniki:

Open tender – Translation Service

Klauzula-informacyjna-dot.-przetwarzania-danych-osobowych-zamówienia-publiczne

Declaration_of_honour