Przetarg nieograniczony – Communication Service

[aktualizacja 7.05.2019 – ogłoszenie wyników postępowania]

Plik do pobrania: Ogłoszenie-wyników-postępowania-communication-service

W związku z realizacją międzynarodowego projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie „Na Styku” zaprasza do składania ofert w ramach procedury przetargu nieograniczonego:

„Communication Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku „Open tender”.

Termin nadsyłania ofert: 16.04.2019 do godz. 24:00 czasu polskiego.

Oferty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Postępowanie – przetarg nieograniczony prowadzony jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych przyjęty w dniu 27.03.2019 r. Uchwałą nr 4/2019 Zarządu Stowarzyszenia „Na Styku”

Załączniki:

Open Tender

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne

Declaration_of_honour