O nas

Prowadzimy działania badawcze, wydawnicze oraz szkolenia związane z tematyką:

 • międzykulturowości
 • migracji
 • edukacji globalnej
 • zmian klimatycznych
 • zrównoważonego rozwoju
 • demokracji
 • komunikacji i pracy zespołowej
 • dialogu społecznego
 • nierówności społecznych
 • dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, język, orientację seksualną czy niepełnosprawność
 • poszerzające wiedzę o przemianach zachodzących we współczesnym świecie, a także dotyczące postaw społecznych oraz przyczyn i skutków konfliktów zbrojnych.

Dołącz do nas!

Stowarzyszenie obecnie tworzą:

Dobrawa Aleksiak – edukatorka, nauczycielka języka angielskiego oraz doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie koordynuje i realizuje projekt „Get up and Goals! Czas edukacji globalnej: Międzynarodowa sieć aktywnych szkół i uczenia się na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”. Doświadczenie w edukacji globalnej zdobywała w organizacji pozarządowej w Portugalii, podczas wolontariatu w świetlicy w Kolumbii oraz podczas kursów, szkoleń i seminariów polskich oraz zagranicznych związanych z edukacją globalną i międzykulturową (m.in. kursy edukacji globalnej Centrum Północ-Południe, Akademia Animatorów Zrównoważonego Rozwoju). Prowadziła warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek, uczniów i uczennic oraz grup różnych aktorów i aktorek działających na rzecz edukacji globalnej (m.in. na konferencji Envision 4.7 w Helsinkach). Zainteresowana szczególnie obecnością edukacji globalnej w szkołach.

Piotr Kowzan– od 2008 roku uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badania do doktoratu dot. zadłużenia indywidualnego prowadził na Islandii (2009-2010). Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2002) pedagogikę społeczną na Uniwersytecie Gdańskim (2008). Studiował na Uniwersytecie w Linköping (Szwecja, 2004) w ramach programu Erasmus oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim (2007-2008) jako „guest student”. W 2005 uczył się w duńskiej szkole ludowej w Niemczech. Stypendysta Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2008-2009) i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2009-2010). Członek International Sociological Association – Research Committee on Social Classes and Social Movements (2010-2013). Współredaktor książki „Education at the Junction of Cultures” Gdańsk: FRUG (2008) oraz „Bieda i wykluczenie we współczesnej Polsce”. Współzałożyciel Studenckiego Koła Naukowego „Na Styku”, koła doktorantów „Na Styku”. Współredaktor pisma !reVOLT. Współtworzył i prowadził warsztaty przybliżające inne kultury oraz warsztaty na temat współpracy w grupie.

Dominik Krzymiński – koordynator projektów, badacz społeczny, absolwent socjologii, Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Kultury Medialnej oraz Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ma na swoim koncie kilka publikacji naukowych (lista publikacji). Posiada doświadczenie w prowadzeniu społecznych badań jakościowych. Uczestniczył w kilku projektach badawczo-animacyjnych, których celem była zmiana społeczna w lokalnej społeczności. Koordynował projekty edukacyjne i współprowadził warsztaty realizowane przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Trójmieście. W latach 2017-2021 współkoordynował i realizował projekt „Get up and Goals! Czas edukacji globalnej: Międzynarodowa sieć aktywnych szkół i uczenia się na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”. Aktualnie pracuje w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, gdzie zajmuje się komunikacją w projektach naukowych. Kontakt przez LinkedIn.

Agata Miloch–  ukończyła studia magisterskie z filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim.  Studiowała również  w Instytucie im.A.Puszkina w Moskwie w ramach programu stypendialnego Rządu RP oraz uczestniczyła w wymianach studenckich na Uniwersytecie E.Kanta w Kaliningradzie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury w kraju i za granicą, w tym przy projektach ekologicznych Polskiej Zielonej Sieci oraz  Fundacji Aeris Futuro, czy też odbywając staż w ramach programu ‘Staże w instytucjach kultury’ Narodowego Centrum Kultury.  Swoje doświadczenie w pracy warsztatowej i projektowej zdobywała m.in. poprzez 9 miesięczną pracę wolontarystyczną w Azerbejdżanie, gdzie organizowała i prowadziła zajęcia ogólnorozwojowe oraz warsztaty artystyczne dla dzieci uchodźców wewnętrznych z Nagornego Karabachu, w miejscu ich tymczasowego pobytu w Baku. Obecnie mieszka i pracuje w Krakowie.

khangNguyễn Duy Khang– He is interested in doing research and teaching with 15 years of working experience. He was born and grown in the South of Vietnam. Currently, he is a PhD candidate at the University of Gdansk in Poland (since 2013). He wrote his dissertation under the guides of Prof. Teresa Bauman and supports of Dr. Adam Jagiełło-Rusilowski about the topic entitled “Problematizing significant learning at University of Gdańsk”. His experience started from quantitative research and now he prefers conducting qualitative one. He has worked in some social and educational projects targeting the goals of his own philosophies and the changes of his thoughts and defining his identity. He is always learning and still keeping moving forward (https://www.researchgate.net/profile/Khang_Nguyen8). With other hobbies of cooking, travelling, and learning about the cultural diversities, he has visited USA twice, Sweden, Czech Republic, Germany, Singapore, Cambodia, Austria, France, and Poland (more than 4 years this country stayed mostly in Pomorskie, Łódź (1 year) and visited Katowice, Kraków, Zielona Góra, Toruń, Bydgoszcz, Warszawa and maybe more).

Elżbieta Okroy – badaczka i animatorka społeczno-kulturowa, nauczycielka akademicka. Ukończyła filozofię (2004), od 2006 doktorantka w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Uniwersytetu Gdańskiego. W 2009 roku otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za projekt edukacyjny realizowany w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. Od 2009 roku kuratorka i edukatorka artystyczno-edukacyjnego programu „AutoArt w LKW Gallery” (Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”), od 2006 roku prowadzi również w CSW „Łaźnia” warsztaty „Re: filozofia” oraz „EcoOko” z zakresu filozofii i kultury współczesnej. Koordynowała oraz współpracowała przy realizacji szeregu warsztatów i wydarzeń z zakresu nowych mediów, edukacji obywatelskiej i równościowej, teatru tańca i działań twórczych. Uczestniczyła w projekcie „Działka Praca Edukacja” (2009, Galeria Le Guern), w latach 2007-2009 współredagowała „Scenę Off-arte”.

Ewa Okroy– badaczka, animatorka społeczno-kulturowa, nauczycielka akademicka. Absolwentka filozofii (2004), aktualnie doktoryzuje się w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Uniwersytetu Gdańskiego (od 2006). W 2009 roku otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za projekt edukacyjny realizowany w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. Od 2009 roku kuratorka i edukatorka artystyczno-edukacyjnego programu „AutoArt w LKW Gallery” (Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”), od 2006 roku prowadzi również w CSW „Łaźnia” warsztaty „Re: filozofia” oraz „EcoOko” z zakresu filozofii i kultury współczesnej. Koordynowała oraz współpracowała przy realizacji szeregu warsztatów i wydarzeń z zakresu nowych mediów, edukacji obywatelskiej i równościowej, teatru tańca i działań twórczych. Uczestniczyła w projekcie „Działka Praca Edukacja” (2009, Galeria Le Guern), w latach 2007-2009 współredagowała „Scenę Off-arte”.

Magdalena Prusinowska– doktorantka na Uniwersytecie Gdańskim (Studia Doktoranckie z zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce), absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki (2007) oraz skandynawistyki (2008). Brała udział w programie asystentury językowej Socrates Comenius w Viladecans (Hiszpania), uzyskała też stypendium na pobyt w Uniwersytecie Ludowym w Uldum (Dania). Współredaktorka książki „Education at the Junction of Cultures” (2008) oraz „Oblicza biedy we współczesnej Polsce” (2010). Jako współzałożycielka studenckiego doktoranckiego koła naukowego „Na Styku” oraz stowarzyszenia „Na Styku” do swoich głównych zainteresowań zalicza przede wszystkim edukację międzykulturową oraz pedagogikę krytyczną. W tej perspektywie osadza nie tylko swoją pracę badawczą nad procesami migracji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uchodźców i azylantów, ale też swoje zainteresowanie kondycją współczesnego uniwersytetu, które realizuje m.in. jako reprezentantka Rady Doktorantów UG w Uczelnianym Zespole ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Na Uniwersytecie Gdańskim prowadzi zajęcia „Pogranicze jako środowisko życia”.

Małgorzata Zielińska– doktor nauk społecznych, absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki (2006) oraz skandynawistyki (2008), gościnnie studiowała również na Uniwersytecie w Linköping (Szwecja), Uniwersytecie w Kopenhadze, w Szkole Pedagogicznej w Hjørring (Dania) oraz na Uniwersytecie Islandzkim. Jedna z założycielek studenckiego koła naukowego Na Styku oraz doktoranckiego koła Na Styku. Współredaktorka książki „Education at the Junction of Cultures” (2008), „Oblicza biedy we współczesnej Polsce” (2010), raportu „’Nie zostaje mi czasu na pracę naukową’. Raport NOU o warunkach pracy osób ze stopniem doktora na polskich uczelniach”,a także autorka tekstów na temat migracji oraz edukacji w krajach skandynawskich. W 2016 r. wydała też książkę na podstawie pracy doktorskiej, zatytułowaną „Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja”. Współtworzyła i prowadziła warsztaty przybliżające inne kultury, warsztaty na temat współpracy w grupie oraz tworzenia gier edukacyjnych. Tłumaczka, nauczycielka języków obcych oraz specjalistka ds. pozyskiwania talentów.