Kontakt

Nazwa: Stowarzyszenie „Na Styku”

Siedziba: Al. Grunwaldzka 76/78, lok. 223, 80-244 Gdańsk

Numer KRS: 0000182035

Regon: 192994891

NIP: 583 285 42 41

KONTAKT

E-mail: stowarzyszenie.nastyku@gmail.com