Projekty zrealizowane

Międzynarodowy projekt „GET UP AND GOALS! Czas edukacji globalnej: Międzynarodowa sieć aktywnych szkół i uczenia się na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”

Projekt rozpoczął się 1 listopada 2017 r. i zakończył się 28 lutego2021 r. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską. Celem projektu było wzmacnianie edukacji globalnej w edukacji formalnej oraz podniesienie świadomości społecznej na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju w 12 europejskich krajach.
Więcej informacji o projekcie: www.getupandgoals.pl

Get-up-and-Goals

Projekt Gdańsk Miastem Wielokulturowym

Strona ze szczegółami projektu: http://www.darta.art.pl/wielokulturowygdansk

VI Festiwal Kultury Brazylijskiej SambaFEST 28-31.08.2014

sambafest

Zrealizowane projekty Stowarzyszenia Edukacji Rozwojowej „Drabina” 2003-2010

Pierwszym projektem zrealizowanym przez stowarzyszenie był projekt edukacji publicznej realizowany we współpracy z Ambasadą Holandii. Projekt polegał na organizacji wykładów publicznych o tematyce społecznej, edukacyjnej i politycznej oraz dwudniowego festiwalu „Zapatistas”, którego celem było zorganizowanie wsparcia dla rdzennej ludności ze stanu Chiapas w Meksyku. Projekt był realizowany od 06.03.2004 do 15.06.04, a wsparcie finansowe dla realizacji projektu wynosiło 4.200zł (nr projektu: PL/MATRAKAP/2004/03).

Drugim projektem realizowanym przez stowarzyszenie DRABINA był projekt „Pozytywna Akcja Twórcza JAJO” realizowany we współpracy z Miastem Gdańsk. Projekt polegał na organizacji zajęć sportowo-edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci z domu dziecka w Gdańsku mieszczącego się przy ulicy Brzegi 55. Projekt był realizowany od 05.10.2005 do 31.12.2005 roku. Wielkość dofinansowania wynosiła 10.000 złoty (nr projektu: PS/WKA/V/182/2005 ).

Trzecim projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Rozwojowej Drabina był projekt „Z Rio przez Berlin do Gdańska, warsztaty muzyczne – wymiana młodzieżowa”. Projekt polegał na organizacji warsztatów muzyki sambowej dla młodzieży z Gdańska. Warsztaty były prowadzone przez muzyków z Berlina i miały miejsce w Gdańsku jak i w Berlinie. Czas realizacji: 02.11.2006 – 26.11.2006. Efektem projektu było założenie zespołu grającego muzykę sambową w Gdańsku.

Czwartym projektem realizowanym we współpracy z Kołem Naukowym Gender Studies Uniwersytetu Gdańskiego był projekt warsztatów muzycznych połączonych z terapią grupową. Uczestniczkami/kami projektu były/li członkinie/owie Koła Naukowego Gender Studies. Projekt miał na celu rozwinięcie podstawowych umiejętności muzycznych, poznanie motoryki grupy jak i stereotypów płciowych, które powstają w grupie zadaniowej. Czas realizacji: 12-13.05.2007.