Historia

Od „Drabiny” do „Na Styku”

Historia naszego stowarzyszenia sięga roku 2003, kiedy to grupa osób zaangażowanych w różne trójmiejskie inicjatywy społeczne, obywatelskie, pro-ekologiczne postanowiła założyć wspólnie nowe stowarzyszenie, którego głównym celem miała być działalność edukacyjna. W ten sposób powstało Stowarzyszenie Edukacji Rozwojowej „Drabina” z siedzibą w Gdańsku, które w dniu 11.02.2010 zmieniło nazwę na Stowarzyszenie „Na Styku”.

Zmiana nazwy związana jest z przyłączeniem się do stowarzyszenia grupy osób związanych ze studenckim i doktoranckim kołem naukowym „Na Styku” działającym przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz zmiany nazwy nastąpiły też drobne zmiany w statucie, które odzwierciedlają zainteresowania i cele działalności aktualnych członków i członkiń Stowarzyszenia „Na Styku”.