Edukacja globalna

Stowarzyszenie „Na Styku” jest partnerem  w międzynarodowym projekcie „GET UP AND GOALS! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju” współfinansowanym przez Unię Europejską. Projekt rozpoczął się 1 listopada 2017 r. i jego realizacja potrwa do 31 października 2020 r.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez wprowadzanie edukacji globalnej do edukacji formalnej w 12 europejskich krajach.

Współpracujemy z nauczycielami podczas szkoleń i międzynarodowych seminariów podnoszących kompetencje oraz wspólnego testowania materiałów dydaktycznych, a także z uczniami oraz z lokalną społecznością poprzez edukacje rówieśniczą oraz działania obywatelskie w strefie publicznej.

Uczniowie będą również testować przygotowany podczas projektu europejski podręcznik do nauki geografii i historii zawierający treści Celów Zrównoważonego Rozwoju i edukacji globlanej. Naszym celem jest także zwiększenie spójności oceny jakości efektów nauczania edukacji globalnej w edukacji formalnej, na poziomie europejskim.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań oraz szerzenia informacji, szczególnie wśród nauczycieli trójmiejskich szkół, dla których przygotowujemy warsztaty na temat edukacji globalnej.

Więcej informacji na stronie dedykowanej projektowi: https://www.getupandgoals.pl/

Koordynatorzy projektu: Dobrawa Aleksiak i Dominik Krzymiński

Kontakt: stowarzyszenie.nastyku@gmail.com

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

flag_yellow_low