Edukacja globalna – szkolenie dla nauczycieli (druga edycja)

[aktualizacja 20-03-2019] Uwaga! Termin szkolenia uległ zmianie.

Drodzy Nauczyciele,

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z edukacji globalnej. Szkolenie odbędzie się w ramach międzynarodowego projektu „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”. To druga edycja tego unikatowego w województwie pomorskim szkolenia o takiej tematyce. Po zakończeniu szkolenia zaprosimy Was do dalszej współpracy w ramach projektu!

Edukacja globalna jest szerokim pojęciem obejmującym m.in. edukację obywatelską, edukację o prawach człowieka, edukację międzykulturową i wielokulturową oraz edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szkolenie ułatwi Wam dostęp do wiedzy i narzędzi do przedstawienia globalnego wymiaru edukacji i myślenia o świecie całościowo. Pomoże Waszym uczniom zrozumieć współzależności i zjawiska łączące ludzi i miejsca na świecie. Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji globalnej oraz zagadnień związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Cztery dni szkolenia podzielone są na bloki: wprowadzenie do edukacji globalnej, zmiany klimatu, migracje, nierówności ze względu na płeć oraz edukacja globalna na lekcjach.

Zaproszenie kierujemy do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych (uczących uczniów klas IV-VIII) i w szkołach średnich na terenie Gdyni i Gdańska niezależnie od nauczanych przedmiotów. Prowadzącymi będą eksperci praktycy w danych dziedzinach, z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów i zajęć edukacyjnych.

Uczestnictwo jest bezpłatne, a ukończenie szkolenia potwierdzone będzie certyfikatem.

Przewidywana dalsza współpraca po ukończonym szkoleniu:
• Możliwość testowania eksperymentalnych jednostek dydaktycznych za dodatkowym wynagrodzeniem (rekrutacja w czasie szkolenia)
• Możliwość realizowania wyjątkowych działań z uczniami w szkole i przestrzeni miejskiej ze wsparciem finansowym.

Warunki uczestnictwa:
• Obecność na wszystkich zajęciach w ciągu czterech dni szkoleń (dwa weekendy),
• Zgłoszenie się co najmniej 2 osób z tej samej szkoły (mile widziane jest zgłoszenie większej ilości osób),
• Zainteresowanie problemami globalnymi i chęć wdrażania tej tematyki w pracy z uczniami.

Nowe terminy zajęć:
18-19.05.2019 (sobota i niedziela) i 25-26.05.2019 (sobota i niedziela)
w godz.: 10:00 – 18:00 (z obiadem i przerwami kawowymi)

Miejsce zajęć:
Gdańsk, „Starter” ul. Lęborska 3b

Rekrutacja:
Nabór na szkolenie trwa do 07.05.2019 (włącznie).
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie: http://nastyku.org/warsztaty/. O przyjęciu zadecyduje wynik analizy formularzy, w szczególności motywacji aplikantów. Decyzję o przyjęciu na kurs przekażemy do 08.05.2019 na podany w formularzu adres e–mail. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@nastyku.org

Organizator: Stowarzyszenie „Na Styku”
Kontakt: warsztaty@nastyku.org
Strona internetowa: http://nastyku.org/
Śledź nowości: https://www.facebook.com/NaStyku/
oraz https://www.facebook.com/getupandgoals/

Szkolenie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską.