Archiwum kategorii: Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony – Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej z udziałem szkół i uczniów

2020-03-03 Ogłoszenie wyników postępowania – Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej z udziałem szkół i uczniów [pobierz plik]

W związku z realizacją międzynarodowego projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie „Na Styku” zaprasza do składania ofert w ramach procedury przetargu nieograniczonego:

Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej z udziałem szkół i uczniów w ramach realizacji projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku Organizacja wydarzeń – przetarg nieograniczony

Załączniki, które należy dołączyć do oferty:

Klauzula-informacyjna-dot.-przetwarzania-danych-osobowych-zamówienia-publiczne

Declaration_of_honour

Termin nadsyłania ofert: 24.02.2020 r. do godz. 12:00 (południe) czasu lokalnego.

Postępowanie – przetarg nieograniczony prowadzony jest w oparciu o Regulamin-udzielania-zamowien-o-wartosci-ponizej-30-tys.-euro

Pytania w sprawie przetargu prosimy kierować na adres: administracja@nastyku.org

Przetarg nieograniczony – Translation Service

[aktualizacja 13.12.2019] – dodano plik z wynikami postępowania

Plik do pobrania: Ogłoszenie wyników postępowania – Translation Service

[aktualizacja 4.12.2019] – dodano informację i nowy załącznik
W związku z realizacją międzynarodowego projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie „Na Styku” zaprasza do składania ofert w ramach procedury przetargu nieograniczonego:

„Translation Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku Open tender – Translation Service

Termin nadsyłania ofert: 9.12.2019 do godz. 12:00 czasu polskiego.

Oferty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

[informacja dodana 4.12.2019] Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany załącznik: Declaration_of_honour

Postępowanie – przetarg nieograniczony prowadzony jest w oparciu o Regulamin-udzielania-zamowien-o-wartosci-ponizej-30-tys.-euro

Załączniki:

Open tender – Translation Service

Klauzula-informacyjna-dot.-przetwarzania-danych-osobowych-zamówienia-publiczne

Declaration_of_honour

Przetarg nieograniczony – Communication Service

[aktualizacja 7.05.2019 – ogłoszenie wyników postępowania]

Plik do pobrania: Ogłoszenie-wyników-postępowania-communication-service

W związku z realizacją międzynarodowego projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie „Na Styku” zaprasza do składania ofert w ramach procedury przetargu nieograniczonego:

„Communication Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku „Open tender”.

Termin nadsyłania ofert: 16.04.2019 do godz. 24:00 czasu polskiego.

Oferty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Postępowanie – przetarg nieograniczony prowadzony jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych przyjęty w dniu 27.03.2019 r. Uchwałą nr 4/2019 Zarządu Stowarzyszenia „Na Styku”

Załączniki:

Open Tender

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne

Declaration_of_honour

Zapytanie ofertowe – Communication Service

[Aktualizacja 18.02.2019] – informacja o unieważnieniu postępowania

2019-02-18 Unieważnienie postępowania [dokument do pobrania]

[Aktualizacja 06.02.2019] – dodano nowe informacje na dole strony

W związku z realizacją międzynarodowego projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie „Na Styku” zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego:

„Communication Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku „Request for proposal”.

Termin nadsyłania ofert: 11.02.2019 do godz. 24:00 czasu polskiego.

Oferty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych przyjęty w dniu 21.01.2019 r. Uchwałą nr 2/2019 Zarządu Stowarzyszenia „Na Styku”

Załączniki:

Request for proposal [28-01-2019]

Declaration_of_honour [28-01-2019]

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne

Nowe informacje dodane w dniu 06-02-2019

Pytania i wyjaśnienia oraz informacja dodatkowa do zapytania ofertowego [06-02-2019]

Załącznik do odpowiedzi nr 4 (szablon strony internetowej)