Archiwum kategorii: walne zebranie

Walne zebranie i wybór nowych władz

W dniu 28.06.2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia „Na Styku”, w czasie którego wybrano władze na nową kadencję 2020-2022 r.

Zarząd:

Piotr Kowzan – Prezes Zarządu

Aleksandra Broda – Wiceprezes

Dominik Krzymiński – Skarbnik

Dobrawa Aleksiak – Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna:

Elżbieta Okroy

Ewa Okroy

Małgorzata Zielińska

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia „Na Styku”

Zarząd Stowarzyszenia „Na Styku” zawiadamia o nadzwyczajnym walnym zebraniu wszystkich członkiń i członków Stowarzyszenia „Na Styku”. Zebranie zwołane jest w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

Zebranie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Grunwaldzka 76/78, lok. 223 w Gdańsku (Wrzeszczu).

W przypadku braku kworum, drugi termin w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 17:30  w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Grunwaldzka 76/78, lok. 223 w Gdańsku (Wrzeszczu).
Plan zebrania:
  1. Otwarcie zebrania – wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
  2. Sprawozdanie Zarządu ze swojej działalności i przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018,
  3. Dyskusja nad sprawozdaniem,
  4. Przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego,
  5. Wolne wnioski,
  6. Zakończenie zebrania.