Archiwum kategorii: rekrutacja

Rekrutacja – Koordynacja działań lokalnych

Stowarzyszenie „Na Styku” poszukuje osoby do koordynacji działań lokalnych w ramach realizacji międzynarodowego projektu z zakresu edukacji globalnej.

Zakres zadań:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie wydarzeń w ramach kampanii społecznej podnoszącej świadomość zagadnień globalnych:
  • opracowanie scenariuszy wydarzeń,
  • współpraca ze szkołami,
  • współpraca z agencją eventową,
  • bezpośredni nadzór nad realizacją wydarzeń,
  • sporządzenie raportów z przeprowadzonych wydarzeń oraz archiwizacja materiałów.
 • Współpraca ze szkołami podczas wdrażania projektu:
  • organizacja szkolenia dla nauczycieli,
  • nadzorowanie testowania materiałów edukacyjnych przez nauczycieli,
  • współpraca z nauczycielami-koordynatorami w szkołach włączonych w projekt.
 • Przygotowanie materiałów w ramach kampanii promującej edukację globalną w mediach społecznościowych:
  • rejestracja wydarzeń (fotografia i wideo),
  • przygotowanie treści do mediów społecznościowych,
  • współpraca z agencją PR obsługującą projekt.
 • Organizacja konferencji międzysektorowej poświęconej edukacji globalnej we wrześniu 2020r.
  • udział w komitecie organizacyjnym,
  • współpraca z innymi podmiotami będącymi partnerami wydarzenia,
  • promocja wydarzenia.

Oczekujemy:

 • wysokich zdolności organizacyjnych i komunikacyjnych,
 • umiejętności samodzielnego realizowania zadań,
 • zainteresowania edukacją globalną, tematami migracji, zmian klimatu, nierównościglobalnych i nierówności ze względu na płeć, zrównoważonym rozwojem,
 • wrażliwości na język niewykluczający i niedyskryminujący,
 • doświadczenia we współpracy ze szkołami, instytucjami związanymi z edukacją lub organizacjami pozarządowymi,
 • umiejętności pisania tekstów do mediów społecznościowych,
 • mobilności w obszarze Trójmiasta,
 • zaangażowania i inicjatywy.

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną (zlecenie) w okresie od 01.03.2020 do 30.10.2020 r.
 • Realizację zadań zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem adekwatnym do kolejnych etapów realizacji projektu,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwość korzystania z przestrzeni biurowej z dostępem do internetu, materiałów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego,
 • Dobrą atmosferę, wsparcie merytoryczne oraz biblioteczkę tematyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z poniższą klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy: administracja@nastyku.org z tematem wiadomości „Koordynacja działań lokalnych”  do czwartku 23.01.2020 (włącznie).

Do CV konieczne jest dołączenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie “Na Styku” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotyczy przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – informujemy, iż:

 1.   Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Na Styku” z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 76/78, lok. 223, 80-244 Gdańsk, KRS 0000182035, kontakt e-mail: administracja@nastyku.org
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez Administratora  przez okres procesu rekrutacji i maksymalnie przez 30 dni od czasu jej zakończenia.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której przetwarzanie danych dotyczy. 
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty obsługujące administratora w zakresie usług prawnych, księgowych, rachunkowych, hostingowych.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub do celów prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, prawo do przenoszenia danych).
 7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jest uprawniona w każdym czasie do cofnięcia tej zgody z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem, właściciel danych jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.