Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

 It’s Global Education Time – nowy projekt Grupy Zagranica

Z wielką radością informujemy, że projekt Get up and Goals – Poland znalazł kontynuację w nowym międzynarodowym projekcie It’s Global Education Time realizowanym przez Grupę Zagranica, która przejęła od nas zarządzanie stroną Get up and Goals na Facebooku. Zachęcamy Was do śledzenia Get up and Goals – Poland w nowej odsłonie, bo na pewno znajdziecie tam wiele nowych i cennych informacji na temat edukacji globalnej.

Może być grafiką przedstawiającą tekst „ZAGRANICA It's Global Education Time. From School Curricula to Youth Actions for Sustainable Development Zaczynamy nowy projekt!”

Walne zebranie i wybór nowych władz

W dniu 28.06.2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia „Na Styku”, w czasie którego wybrano władze na nową kadencję 2020-2022 r.

Zarząd:

Piotr Kowzan – Prezes Zarządu

Aleksandra Broda – Wiceprezes

Dominik Krzymiński – Skarbnik

Dobrawa Aleksiak – Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna:

Elżbieta Okroy

Ewa Okroy

Małgorzata Zielińska

Przetarg nieograniczony – Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej z udziałem szkół i uczniów

2020-03-03 Ogłoszenie wyników postępowania – Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej z udziałem szkół i uczniów [pobierz plik]

W związku z realizacją międzynarodowego projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie „Na Styku” zaprasza do składania ofert w ramach procedury przetargu nieograniczonego:

Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej z udziałem szkół i uczniów w ramach realizacji projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku Organizacja wydarzeń – przetarg nieograniczony

Załączniki, które należy dołączyć do oferty:

Klauzula-informacyjna-dot.-przetwarzania-danych-osobowych-zamówienia-publiczne

Declaration_of_honour

Termin nadsyłania ofert: 24.02.2020 r. do godz. 12:00 (południe) czasu lokalnego.

Postępowanie – przetarg nieograniczony prowadzony jest w oparciu o Regulamin-udzielania-zamowien-o-wartosci-ponizej-30-tys.-euro

Pytania w sprawie przetargu prosimy kierować na adres: administracja@nastyku.org

Rekrutacja – Koordynacja działań lokalnych

Stowarzyszenie „Na Styku” poszukuje osoby do koordynacji działań lokalnych w ramach realizacji międzynarodowego projektu z zakresu edukacji globalnej.

Zakres zadań:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie wydarzeń w ramach kampanii społecznej podnoszącej świadomość zagadnień globalnych:
  • opracowanie scenariuszy wydarzeń,
  • współpraca ze szkołami,
  • współpraca z agencją eventową,
  • bezpośredni nadzór nad realizacją wydarzeń,
  • sporządzenie raportów z przeprowadzonych wydarzeń oraz archiwizacja materiałów.
 • Współpraca ze szkołami podczas wdrażania projektu:
  • organizacja szkolenia dla nauczycieli,
  • nadzorowanie testowania materiałów edukacyjnych przez nauczycieli,
  • współpraca z nauczycielami-koordynatorami w szkołach włączonych w projekt.
 • Przygotowanie materiałów w ramach kampanii promującej edukację globalną w mediach społecznościowych:
  • rejestracja wydarzeń (fotografia i wideo),
  • przygotowanie treści do mediów społecznościowych,
  • współpraca z agencją PR obsługującą projekt.
 • Organizacja konferencji międzysektorowej poświęconej edukacji globalnej we wrześniu 2020r.
  • udział w komitecie organizacyjnym,
  • współpraca z innymi podmiotami będącymi partnerami wydarzenia,
  • promocja wydarzenia.

Oczekujemy:

 • wysokich zdolności organizacyjnych i komunikacyjnych,
 • umiejętności samodzielnego realizowania zadań,
 • zainteresowania edukacją globalną, tematami migracji, zmian klimatu, nierównościglobalnych i nierówności ze względu na płeć, zrównoważonym rozwojem,
 • wrażliwości na język niewykluczający i niedyskryminujący,
 • doświadczenia we współpracy ze szkołami, instytucjami związanymi z edukacją lub organizacjami pozarządowymi,
 • umiejętności pisania tekstów do mediów społecznościowych,
 • mobilności w obszarze Trójmiasta,
 • zaangażowania i inicjatywy.

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną (zlecenie) w okresie od 01.03.2020 do 30.10.2020 r.
 • Realizację zadań zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem adekwatnym do kolejnych etapów realizacji projektu,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwość korzystania z przestrzeni biurowej z dostępem do internetu, materiałów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego,
 • Dobrą atmosferę, wsparcie merytoryczne oraz biblioteczkę tematyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z poniższą klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy: administracja@nastyku.org z tematem wiadomości „Koordynacja działań lokalnych”  do czwartku 23.01.2020 (włącznie).

Do CV konieczne jest dołączenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie “Na Styku” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotyczy przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – informujemy, iż:

 1.   Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Na Styku” z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 76/78, lok. 223, 80-244 Gdańsk, KRS 0000182035, kontakt e-mail: administracja@nastyku.org
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez Administratora  przez okres procesu rekrutacji i maksymalnie przez 30 dni od czasu jej zakończenia.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której przetwarzanie danych dotyczy. 
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty obsługujące administratora w zakresie usług prawnych, księgowych, rachunkowych, hostingowych.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub do celów prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, prawo do przenoszenia danych).
 7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jest uprawniona w każdym czasie do cofnięcia tej zgody z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem, właściciel danych jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Przetarg nieograniczony – Translation Service

[aktualizacja 13.12.2019] – dodano plik z wynikami postępowania

Plik do pobrania: Ogłoszenie wyników postępowania – Translation Service

[aktualizacja 4.12.2019] – dodano informację i nowy załącznik
W związku z realizacją międzynarodowego projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie „Na Styku” zaprasza do składania ofert w ramach procedury przetargu nieograniczonego:

„Translation Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku Open tender – Translation Service

Termin nadsyłania ofert: 9.12.2019 do godz. 12:00 czasu polskiego.

Oferty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

[informacja dodana 4.12.2019] Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany załącznik: Declaration_of_honour

Postępowanie – przetarg nieograniczony prowadzony jest w oparciu o Regulamin-udzielania-zamowien-o-wartosci-ponizej-30-tys.-euro

Załączniki:

Open tender – Translation Service

Klauzula-informacyjna-dot.-przetwarzania-danych-osobowych-zamówienia-publiczne

Declaration_of_honour

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia „Na Styku”

Zarząd Stowarzyszenia „Na Styku” zawiadamia o nadzwyczajnym walnym zebraniu wszystkich członkiń i członków Stowarzyszenia „Na Styku”. Zebranie zwołane jest w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

Zebranie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Grunwaldzka 76/78, lok. 223 w Gdańsku (Wrzeszczu).

W przypadku braku kworum, drugi termin w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 17:30  w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Grunwaldzka 76/78, lok. 223 w Gdańsku (Wrzeszczu).
Plan zebrania:
 1. Otwarcie zebrania – wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
 2. Sprawozdanie Zarządu ze swojej działalności i przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018,
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem,
 4. Przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego,
 5. Wolne wnioski,
 6. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy szkoły i nauczycieli do udziału w międzynarodowym projekcie Get up and Goals!

Zapraszamy szkoły z Gdyni i Gdańska do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie Get up and Goals! w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt jest pierwszym tak dużym działaniem związanym z edukacją globalną w skali województwa. Nauczyciele uczestniczący w projekcie zyskają innowacyjną wiedzę i ciekawe materiały oraz otrzymają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych seminariach, uczniowie wzmocnią zaangażowanie w kwestie globalne oraz zrealizują własne wydarzenia w mieście, a szkoła będzie uczestniczyć w międzynarodowej kampanii społecznej. Zapraszam do obejrzenia filmiku „What does teaching global issues bring to teachers„  https://bit.ly/2UVaVQN  z międzynarodowego seminarium dla nauczycieli , aby lepiej poznać dotychczasowych uczestników projektu i ich przemyślenia dotyczące edukacji globalnej. Zapraszamy również na międzynarodową stronę projektu https://www.getupandgoals.eu/

Aby szkoła mogła wziąć udział w projekcie, co najmniej jeden nauczyciel powinien ukończyć projektowe szkolenie z edukacji globalnej. Nauczyciel(e) stanie się później koordynatorem działań w swojej szkole. Szkolenia odbędą się 18-19.05.2019 oraz 25-26.05.2019 w Gdańsku. Wszelkie informacje znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/events/373670666803544/ . Na zgłoszenia czekamy do 7.05, zapraszamy nauczycieli!

W roku 2019/2020 przewidzianych jest dużo ciekawych działań! Poniżej plan na następny rok szkolny:

 • testowanie przez nauczycieli innowacyjnych scenariuszy z elementami edukacji globalnej z wybraną klasą (wrzesień 2019-czerwiec 2020)
 • uczestnictwo szkół i nauczycieli w europejskiej kampanii społecznej podnoszącej świadomość problemów globalnych i wyzwań stojących przed edukacją. Kampania będzie prowadzona w mediach społecznościowych (wrzesień 2019-czerwiec 2020)
 • zaawansowane weekendowe szkolenie wyjazdowe dla wybranych uczestników 1 i 2 edycji szkolenia z edukacji globalnej (październik 2019)
 • uczniowskie akcje w mieście uświadamiające tematy edukacji globalnej zaplanowane na Tydzień Edukacji Globalnej (listopad 2019) oraz na koniec roku szkolnego (kwiecień-maj-czerwiec 2020). Akcje są finansowane przez projekt
 • testowanie innowacyjnych narzędzi szkoły globalnej (semestr letni 2020)
 • testowanie elementów europejskiego podręcznika do historii dla nauczycieli z historii (semestr letni 2020)
 • dwa wyjazdy na międzynarodowe konferencje we Włoszech dla wybranego nauczyciela

Część działań odbywać się będzie przy współpracy z agencją PR oraz animatorami. Zapewnione jest również wynagrodzenie dla koordynatorów uczniowskich akcji oraz za testowanie scenariuszy.

Serdecznie zapraszamy do dalszego udziału w projekcie! Wszelkie pytania kierować można na ten adres mejlowy dobrawa.aleksiak@nastyku.org. Z wielką chęcią przyjedziemy również do szkoły, by opowiedzieć więcej o projekcie i współpracy.

Przetarg nieograniczony – Communication Service

[aktualizacja 7.05.2019 – ogłoszenie wyników postępowania]

Plik do pobrania: Ogłoszenie-wyników-postępowania-communication-service

W związku z realizacją międzynarodowego projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie „Na Styku” zaprasza do składania ofert w ramach procedury przetargu nieograniczonego:

„Communication Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku „Open tender”.

Termin nadsyłania ofert: 16.04.2019 do godz. 24:00 czasu polskiego.

Oferty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Postępowanie – przetarg nieograniczony prowadzony jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych przyjęty w dniu 27.03.2019 r. Uchwałą nr 4/2019 Zarządu Stowarzyszenia „Na Styku”

Załączniki:

Open Tender

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne

Declaration_of_honour