Witaj na stronie Stowarzyszenia „Na Styku”

Historia naszego stowarzyszenia sięga roku 2003, kiedy to grupa osób zaangażowanych w różne trójmiejskie inicjatywy społeczne, obywatelskie, pro-ekologiczne postanowiła założyć wspólnie nowe stowarzyszenie, którego głównym celem miała być działalność edukacyjna. W ten sposób powstało Stowarzyszenie Edukacji Rozwojowej „Drabina” z siedzibą w Gdańsku, które w dniu 11.02.2010 zmieniło nazwę na Stowarzyszenie „Na Styku”.

Od listopada 2017 r. realizujemy międzynarodowy projekt „GET UP and Goals! poświęcony edukacji globalnej (zakończenie projektu w lutym 2021). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zapraszamy do współpracy!

We wrześniu 2020 roku zostaliśmy członkiem Grupy Zagranica, która jest federacją polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.