Witaj na stronie Stowarzyszenia „Na Styku”

Historia naszego stowarzyszenia sięga roku 2003, kiedy to grupa osób zaangażowanych w różne trójmiejskie inicjatywy społeczne, obywatelskie, pro-ekologiczne postanowiła założyć wspólnie nowe stowarzyszenie, którego głównym celem miała być działalność edukacyjna. W ten sposób powstało Stowarzyszenie Edukacji Rozwojowej „Drabina” z siedzibą w Gdańsku, które w dniu 11.02.2010 zmieniło nazwę na Stowarzyszenie „Na Styku”.

W latach 2017-2021 byliśmy partnerem w międzynarodowym projekcie „GET UP AND GOALS! Czas edukacji globalnej: Międzynarodowa sieć aktywnych szkół i uczenia się na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Z efektami projektu można zapoznać się na stronie: www.getupandgoals.eu

We wrześniu 2020 roku zostaliśmy członkiem Grupy Zagranica, która jest federacją polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.