Edukacja globalna

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie „Na Styku” jest partnerem  w międzynarodowym projekcie „GET UP AND GOALS! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju” współfinansowanym przez Unię Europejską. Projekt rozpoczął się 1 listopada 2017 r. i jego realizacja potrwa do 31 października 2020 r.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez wprowadzanie edukacji globalnej do edukacji formalnej w 12 europejskich krajach.

cele-zrównoważonego-rozwoju

Będziemy współpracować z nauczycielami podczas szkoleń i międzynarodowych seminariów podnoszących kompetencje oraz wspólnego testowania materiałów dydaktycznych, a także uczniami oraz lokalną społecznością poprzez edukacje rówieśniczą oraz działania obywatelskie w strefie publicznej.

Uczniowie będą również testować przygotowany podczas projektu europejski podręcznik do nauki geografii i historii zawierający treści Celów Zrównoważonego Rozwoju i edukacji globlanej. Naszym celem jest także zwiększenie spójności oceny jakości efektów nauczania edukacji globalnej w edukacji formalnej, na poziomie europejskim.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań oraz szerzenia informacji, szczególnie wśród nauczycieli trójmiejskich szkół, dla których przygotowujemy warsztaty na temat edukacji globalnej.

Koordynatorzy projektu: Dobrawa Aleksiak i Dominik Krzymiński

Kontakt: stowarzyszenie.nastyku@gmail.com

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

flag_yellow_low