Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia „Na Styku”

Zarząd Stowarzyszenia „Na Styku” zawiadamia o nadzwyczajnym walnym zebraniu wszystkich członkiń i członków Stowarzyszenia „Na Styku”. Zebranie zwołane jest w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

Zebranie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Grunwaldzka 76/78, lok. 223 w Gdańsku (Wrzeszczu).

W przypadku braku kworum, drugi termin w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 17:30  w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Grunwaldzka 76/78, lok. 223 w Gdańsku (Wrzeszczu).
Plan zebrania:
 1. Otwarcie zebrania – wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
 2. Sprawozdanie Zarządu ze swojej działalności i przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018,
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem,
 4. Przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego,
 5. Wolne wnioski,
 6. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy szkoły i nauczycieli do udziału w międzynarodowym projekcie Get up and Goals!

Zapraszamy szkoły z Gdyni i Gdańska do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie Get up and Goals! w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt jest pierwszym tak dużym działaniem związanym z edukacją globalną w skali województwa. Nauczyciele uczestniczący w projekcie zyskają innowacyjną wiedzę i ciekawe materiały oraz otrzymają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych seminariach, uczniowie wzmocnią zaangażowanie w kwestie globalne oraz zrealizują własne wydarzenia w mieście, a szkoła będzie uczestniczyć w międzynarodowej kampanii społecznej. Zapraszam do obejrzenia filmiku „What does teaching global issues bring to teachers„  https://bit.ly/2UVaVQN  z międzynarodowego seminarium dla nauczycieli , aby lepiej poznać dotychczasowych uczestników projektu i ich przemyślenia dotyczące edukacji globalnej. Zapraszamy również na międzynarodową stronę projektu https://www.getupandgoals.eu/

Aby szkoła mogła wziąć udział w projekcie, co najmniej jeden nauczyciel powinien ukończyć projektowe szkolenie z edukacji globalnej. Nauczyciel(e) stanie się później koordynatorem działań w swojej szkole. Szkolenia odbędą się 18-19.05.2019 oraz 25-26.05.2019 w Gdańsku. Wszelkie informacje znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/events/373670666803544/ . Na zgłoszenia czekamy do 7.05, zapraszamy nauczycieli!

W roku 2019/2020 przewidzianych jest dużo ciekawych działań! Poniżej plan na następny rok szkolny:

 • testowanie przez nauczycieli innowacyjnych scenariuszy z elementami edukacji globalnej z wybraną klasą (wrzesień 2019-czerwiec 2020)
 • uczestnictwo szkół i nauczycieli w europejskiej kampanii społecznej podnoszącej świadomość problemów globalnych i wyzwań stojących przed edukacją. Kampania będzie prowadzona w mediach społecznościowych (wrzesień 2019-czerwiec 2020)
 • zaawansowane weekendowe szkolenie wyjazdowe dla wybranych uczestników 1 i 2 edycji szkolenia z edukacji globalnej (październik 2019)
 • uczniowskie akcje w mieście uświadamiające tematy edukacji globalnej zaplanowane na Tydzień Edukacji Globalnej (listopad 2019) oraz na koniec roku szkolnego (kwiecień-maj-czerwiec 2020). Akcje są finansowane przez projekt
 • testowanie innowacyjnych narzędzi szkoły globalnej (semestr letni 2020)
 • testowanie elementów europejskiego podręcznika do historii dla nauczycieli z historii (semestr letni 2020)
 • dwa wyjazdy na międzynarodowe konferencje we Włoszech dla wybranego nauczyciela

Część działań odbywać się będzie przy współpracy z agencją PR oraz animatorami. Zapewnione jest również wynagrodzenie dla koordynatorów uczniowskich akcji oraz za testowanie scenariuszy.

Serdecznie zapraszamy do dalszego udziału w projekcie! Wszelkie pytania kierować można na ten adres mejlowy dobrawa.aleksiak@nastyku.org. Z wielką chęcią przyjedziemy również do szkoły, by opowiedzieć więcej o projekcie i współpracy.

Przetarg nieograniczony – Communication Service

[aktualizacja 7.05.2019 – ogłoszenie wyników postępowania]

Plik do pobrania: Ogłoszenie-wyników-postępowania-communication-service

W związku z realizacją międzynarodowego projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie „Na Styku” zaprasza do składania ofert w ramach procedury przetargu nieograniczonego:

„Communication Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku „Open tender”.

Termin nadsyłania ofert: 16.04.2019 do godz. 24:00 czasu polskiego.

Oferty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Postępowanie – przetarg nieograniczony prowadzony jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych przyjęty w dniu 27.03.2019 r. Uchwałą nr 4/2019 Zarządu Stowarzyszenia „Na Styku”

Załączniki:

Open Tender

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne

Declaration_of_honour

Edukacja globalna – szkolenie dla nauczycieli (druga edycja)

[aktualizacja 20-03-2019] Uwaga! Termin szkolenia uległ zmianie.

Drodzy Nauczyciele,

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z edukacji globalnej. Szkolenie odbędzie się w ramach międzynarodowego projektu „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”. To druga edycja tego unikatowego w województwie pomorskim szkolenia o takiej tematyce. Po zakończeniu szkolenia zaprosimy Was do dalszej współpracy w ramach projektu!

Edukacja globalna jest szerokim pojęciem obejmującym m.in. edukację obywatelską, edukację o prawach człowieka, edukację międzykulturową i wielokulturową oraz edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szkolenie ułatwi Wam dostęp do wiedzy i narzędzi do przedstawienia globalnego wymiaru edukacji i myślenia o świecie całościowo. Pomoże Waszym uczniom zrozumieć współzależności i zjawiska łączące ludzi i miejsca na świecie. Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji globalnej oraz zagadnień związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Cztery dni szkolenia podzielone są na bloki: wprowadzenie do edukacji globalnej, zmiany klimatu, migracje, nierówności ze względu na płeć oraz edukacja globalna na lekcjach.

Zaproszenie kierujemy do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych (uczących uczniów klas IV-VIII) i w szkołach średnich na terenie Gdyni i Gdańska niezależnie od nauczanych przedmiotów. Prowadzącymi będą eksperci praktycy w danych dziedzinach, z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów i zajęć edukacyjnych.

Uczestnictwo jest bezpłatne, a ukończenie szkolenia potwierdzone będzie certyfikatem.

Przewidywana dalsza współpraca po ukończonym szkoleniu:
• Możliwość testowania eksperymentalnych jednostek dydaktycznych za dodatkowym wynagrodzeniem (rekrutacja w czasie szkolenia)
• Możliwość realizowania wyjątkowych działań z uczniami w szkole i przestrzeni miejskiej ze wsparciem finansowym.

Warunki uczestnictwa:
• Obecność na wszystkich zajęciach w ciągu czterech dni szkoleń (dwa weekendy),
• Zgłoszenie się co najmniej 2 osób z tej samej szkoły (mile widziane jest zgłoszenie większej ilości osób),
• Zainteresowanie problemami globalnymi i chęć wdrażania tej tematyki w pracy z uczniami.

Nowe terminy zajęć:
18-19.05.2019 (sobota i niedziela) i 25-26.05.2019 (sobota i niedziela)
w godz.: 10:00 – 18:00 (z obiadem i przerwami kawowymi)

Miejsce zajęć:
Gdańsk, „Starter” ul. Lęborska 3b

Rekrutacja:
Nabór na szkolenie trwa do 07.05.2019 (włącznie).
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie: http://nastyku.org/warsztaty/. O przyjęciu zadecyduje wynik analizy formularzy, w szczególności motywacji aplikantów. Decyzję o przyjęciu na kurs przekażemy do 08.05.2019 na podany w formularzu adres e–mail. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@nastyku.org

Organizator: Stowarzyszenie „Na Styku”
Kontakt: warsztaty@nastyku.org
Strona internetowa: http://nastyku.org/
Śledź nowości: https://www.facebook.com/NaStyku/
oraz https://www.facebook.com/getupandgoals/

Szkolenie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Zapytanie ofertowe – Communication Service

[Aktualizacja 18.02.2019] – informacja o unieważnieniu postępowania

2019-02-18 Unieważnienie postępowania [dokument do pobrania]

[Aktualizacja 06.02.2019] – dodano nowe informacje na dole strony

W związku z realizacją międzynarodowego projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie „Na Styku” zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego:

„Communication Service in the framework of the project “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and active schools for SDGs”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku „Request for proposal”.

Termin nadsyłania ofert: 11.02.2019 do godz. 24:00 czasu polskiego.

Oferty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych przyjęty w dniu 21.01.2019 r. Uchwałą nr 2/2019 Zarządu Stowarzyszenia „Na Styku”

Załączniki:

Request for proposal [28-01-2019]

Declaration_of_honour [28-01-2019]

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne

Nowe informacje dodane w dniu 06-02-2019

Pytania i wyjaśnienia oraz informacja dodatkowa do zapytania ofertowego [06-02-2019]

Załącznik do odpowiedzi nr 4 (szablon strony internetowej)

Szkolenie z edukacji globalnej dla nauczycieli

Szanowni Nauczyciele,
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z edukacji globalnej. Szkolenie odbędzie się w ramach międzynarodowego projektu „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

Edukacja globalna jest szerokim pojęciem obejmującym m.in. edukację obywatelska, edukację o prawach człowieka, edukację międzykulturową i wielokulturową oraz edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szkolenie ułatwi dostęp do wiedzy i narzędzi do przedstawienia globalnego wymiaru edukacji i myślenia o świecie całościowo. Pomoże Waszym uczniom zrozumieć współzależności i zjawiska łączące ludzi i miejsca na świecie.

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji globalnej oraz zagadnień związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Cztery dni szkolenia podzielone są na bloki: wprowadzenie do edukacji globalnej, zmiany klimatu, migracje, nierówności ze względu na płeć oraz edukacja globalna na lekcjach. Czytaj dalej Szkolenie z edukacji globalnej dla nauczycieli